The Vip Elonore - Im Just An Old Chunk Of Coal

Ett stort steg framåt i utvecklingen

Posted April 19, 2012, 8:15 a.m. By elonore Tags: företag

Nu som vi hade samråd med en kund så sa han att det var bra om vi ville utöka vårt företag för han som kund behövde nya saker som vi inte hade och detta gjorde att vi stannade upp och lyssnade på honom eftersom han var den största kunden vi hade. Det vi valde att göra var att ta reda på vad han ville att vi skulle göra och genom att vi senare började kolla upp vad vi hade för utrymme för att kunna göra en processutveckling på företaget så var det en stort steg men det var skrämmande eftersom det var länge sedan vi hade gjort en sådan utveckling. Detta gjorde att vi beräknade vad det skulle kosta samt att vi valde att kräva garantier av kunder att han stannade kvar innan vi valde att göra denna inventering. Det blev av genom att vi fick en större order samt på en längre tid och genom detta så fick vi det vi behövde och det var ett mycket modernare företag som följer den nya trenden att göra en inventering i rätt riktning.